Brama Seklerska

Brama Seklerska

Brama Seklerska to dar Węgrów dla miasta Tarnowa, z okazji 170 rocznicą bitwy pod Ostrołęką – jednej z bitew powstania listopadowego, w której walczył Józef Bem (bohater obu narodów). 

Seklerzy to lud, zamieszkujący tereny wysunięte najbardziej na wschód w zagłębieniu Karpat, który został włączony do Królestwa Węgierskiego. Brama jest symbolem gościnności Seklerów, która nie pozwala jej zamykać. Stoi otworem przed szczęśliwymi i nieszczęśliwymi jak otwarte serca Seklerów. To chcą wyrażać wyryte na łukach bram napisy: “Pokój wchodzącym, błogosławieństwo wychodzącym”.

Druga brama Seklerska stoi w Starym Sączu.


Na mapie nr 27.