Drewniane kościoły

Drewniane kościoły

Piękne drewniane kościółki, przykryte gontem i pachnące kadzidłem są delikatnym i finezyjnym elementem wśród współczesnej, ciężkiej architektury.

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej "Na Burku" w Tarnowie wzniesiono przed 1458 r., nad potokiem Wątok. Jest jednym z najstarszych drewnianych kościołów w Małopolsce. Słupowa wieża z izbicą, nakryta baniastym hełmem z latarnią, dobudowana została w 1910 r. We wnętrzu, płaskie stropy z zaskrzynieniami (w nawie) pokrywa polichromia z lat 30. XX w., dzieło Tadeusza Terleckiego. Na północnej ścianie prezbiterium dostrzec można resztki późnorenesansowej polichromii ornamentalnej z XVI–XVII w. Rokokowy ołtarz główny pochodzi z 2 poł. XVIII w., w jego polu środkowym widnieje słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI w. 

Kościół Na Terlikówce Świętej Trójcy w Tarnowie z lat 1563–89. Zbudowany jest w tradycji gotyckiego budownictwa drewnianego, z barokową wieżą dobudowaną w 1837r. Malowniczości dodaje jej gontowe pokrycie ścian i dwukalenicowego dachu. Płaskie stropy wewnątrz pokrywa polichromia z XX w. We wczesnobarokowym ołtarzu głównym z 1. poł. XVII w. znajduje się cenny obraz z rzadkim przedstawieniem Trójcy Świętej w typie Pietas Domini.Ołtarze boczne pochodzą z końca XVI w. i zawierają renesansowe obrazy z końca XVI w.: Koronację Najświętszej Panny Marii i Ukrzyżowanie z klęczącymi postaciami fundatorów obrazu u stóp krzyża.

Kościół p.w. św. Marcina w Zawadzie postawiony został w XV w. na szczycie wzgórza. Cennym zabytkiem jest późnogotycki krucyfiks z początku XVI w. We wczesnobarokowym ołtarzu głównym z 1. połowy XVII w. znajduje się pochodzący z tego okresu obraz św. Marcina. Wewnątrz świątyni podziwiać można polichromię pochodzącą z XX w. - figuralną na stropach i ornamentalną na ścianach. Do najstarszych elementów wyposażenia należą cztery płaskorzeźby późnogotyckie na parapecie chóru. Ciekawostką jest łańcuch, zawieszony między nawą a prezbiterium, wykonany prawdopodobnie przez ślepego pasterza z jednego kawałka drewna. 

Na mapie nr 21 i 23.