Dworzec Kolejowy i Panorama Siedmiogrodzka

Dworzec Kolejowy i Panorama Siedmiogrodzka

Po raz pierwszy do Tarnowa pociąg wjechał w 1854 roku, podczas jazdy próbnej po świeżo ułożonym torze linii Bochnia-Dębica. Mała, drewniana stacja kolejowa szybko stała się niewystarczająca i w 1906 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu. Okazały budynek ukończono i otwarto w 1910 roku i taka data została umieszczona na jego frontonie. Według tego samego projektu powstał dworzec w Stanisławowie, a wielu twierdzi, że stacja główna we Lwowie jest również bardzo podobna do tarnowskiego dworca. 

Budynek dworca przetrwał obie wojny z jednym, tragicznym incydentem. 28 sierpnia 1939 roku, na stacji został przeprowadzony atak bombowy. Antoni Guzy, zwerbowany, przez niemieckich osadników, przywiózł do Tarnowa dwie walizki wypełnione materiałem wybuchowym zaopatrzone w  zapalnik czasowy i złożył w przechowalni bagażu. Zamachowcy planowali detonację na czas postoju pociągu z żołnierzami polskiej armii, ale bomba wybuchła z opóźnieniem i zabiła 20 przypadkowych osób. Do dziś mówi się, że wojna zaczęła się w Tarnowie. 

W secesyjnym budynku dworca galerię zajmuje oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie z ekspozycją Panoramy Siedmiogrodzkiej. Obraz Jana Styki przedstawia zdobycie Sybinu przez powstańców węgierskich pod dowództwem generała Józefa Bema 11 marca 1849, w czasie powstania węgierskiego. Dzieło zostało zamówione przez Węgrów z okazji obchodów 50. rocznicy Wiosny Ludów. Malowidło powstawało od kwietnia do września 1897 w budynku Rotundy we Lwowie. Obraz był wykonany techniką olejną na płótnie, a jego pierwotne wymiary były takie same jak „Panoramy Racławickiej”, czyli 120 metrów obwodu i 15 metrów wysokości. Panoramę parokrotnie wystawiano we Lwowie, Budapeszcie, Krakowie i Warszawie jednak w 1908 obraz nagle zaginął. Kilka jego części odnaleziono dopiero po 70 latach. Według ustaleń stało się tak dlatego, że strona węgierska nie wywiązała się ze swoich zobowiązań i nie zapłaciła autorom za wykonaną pracę. Jan Styka pociął więc dzieło na sześćdziesiąt części z zamiarem sprzedania obrazu w kawałkach. Części te obecnie są rozproszone po całym świecie. Odnalezione zostały dotychczas 38 części, 20 z nich znajduje się w zbiorach polskich muzeów. Muzeum Okręgowe w Tarnowie prowadzi akcję poszukiwania zaginionych fragmentów panoramy.

Odnalezione fragmenty prezentowane są w galerii dworca głównego w Tarnowie.

Na mapie nr 30.