Kirkut - cmentarz żydowski

Kirkut - cmentarz żydowski

Według źródeł Żydzi pojawili się w Tarnowie końcem XVI wieku i z tym okresem należy wiązać powstanie cmentarza, na którym byli chowani. Jest to jeden z najstarszych cmentarzy w południowej Polsce. Na powierzchni 3,2 ha znajduje się około trzech tysięcy zachowanych nagrobków, z których najstarszy pochodzi z roku 1667. W okresie II Wojny Światowej wiele nagrobków jak i mur cmentarny zostały zniszczone przez Hitlerowców. Po wojnie, pozostała przy życiu i powracająca z zagranicy, społeczność żydowska, zaczęła zwozić kamienie z cmentarza na swoje miejsce. 

Za bramą, po prawej stronie, znajduje się masowa mogiła około 25 tysięcy zamordowanych Żydów z tarnowskiego getta. W 1946 roku Dawid Beckert ustawił w tym miejscu pomnik w kształcie złamanej kolumny, pochodzącej z ruin Nowej Synagogi, spalonej i wysadzonej przez Niemców w 1939 roku. 

Od 1988 roku prowadzone są prace renowacyjne przy ogrodzeniu i nagrobkach. Cmentarz jest dostępny dla zwiedzających pięć dni w tygodniu. Zwiedzanie tarnowskiego Kirkutu ułatwia specjalna aplikacja.

Kirkut, to obok Bimy, główne symbole bytności Żydów w Tarnowie. 

Na mapie nr 32.