Park Strzelecki

Park Strzelecki

Generał Józef Bem to postać, której ślady napotkamy w Tanowie w kilku miejscach.

Urodzony W Tarnowie w 1794 roku w kamienicy przy Burku, zmarł w Aleppo. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, sprowadzono prochy generała i z wielkimi honorami złożono w mauzoleum na wyspie w Parku Strzeleckim.

Był polskim generałem, pisarzem, inżynierem wojskowym, strategiem i działaczem politycznym. Jego zdolności przywódcze oprócz Polski, docenione zostały także we Francji, na Węgrzech oraz w Turcji, gdzie uważany jest za bohatera.

Brał udział w powstaniu listopadowym, wojnach napoleońskich, Wiośnie Ludów w Wiedniu i na Węgrzech. Dowodząc powstańczą armią w powstaniu węgierskim odniósł 33 zwycięstwa, w tym pod Sybinem, co zostało uwiecznione przez Jana Stykę w monumentalnym obrazie "Panorama Siedmiogrodzka". 

Po wezwaniu, przez Austriaków, na pomoc wojska rosyjskiego, połączone armie pokonały powstańców węgierskich, a Bem, wraz z niedobitkami, przekroczył granicę turecką. By móc wstąpić do armii sułtana, przeszedł na islam. Pomimo nieufności i szykan ze strony tureckich dowódców, uruchomił fabrykę saletry oraz prochu, opracował plan reorganizacji tureckiej armii, a w 1850 roku obronił Aleppo przed zbuntowanymi powstańcami. W uznaniu zasług osmański rząd mianował go generałem tureckiej armii. 

Pomnik generała Józefa Bema stoi przy ulicy Wałowej. Podobnie jak mural wymalowany na ścianie kamienicy, a przedstawiający fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej. Obrazy składające się Panoramę Siedmiogrodzką można obejrzeć w galerii w budynku głównym Dworca Kolejowego. Mauzoleum z prochami generała znajduje się w Parku Strzeleckim.

 


Na mapie nr 33.