Skwer Szczepanika

Skwer Szczepanika

Jan Szczepanik  był wielkim, niestety do dnia dzisiejszego niedocenionym, wynalazcą, który spędził wiele lat w Tarnowie. W domu swojego teścia, przy ul. Sowińskiego, pracował i eksperymentował nad przełomowymi wynalazkami związanymi z techniką filmową, fotografią i tkactwem.
 
Przez niektórych nazywany jest "Polskim Edisonem" przez innych "Galicyjskim Geniuszem". Poniżej kilka długiej listy jego wynalazków:
 
  • teletroskop - urządzenie do przesyłania na odległość ruchomego obrazu kolorowego wraz z dźwiękiem, protoplasta dzisiejszej telewizji;
  • system barwnego tkactwa - metoda fotograficznego kopiowania wzorów podczas produkcji tkanin, wykorzystywana przez niemiecki i austriacki przemysł włókienniczy;
  • system barwnego filmu - system małoobrazkowej, barwnej kliszy filmowej;
  • system kolorowej fotografii oraz światłoczuły papier barwny - wykorzystywany potem przez firmę Kodak i Agfa;
  • kamizelka kuloodporna - wykonana z jedwabnej tkaniny z cienkimi blachami stalowymi.
Prezentację wycinka dorobku Jana Szczepanika, można oglądać na placu jego imienia, pomiędzy ulicami Brodzińskiego, Mickiewicza i Goldhammera.
 

Na mapie nr 31.