Stary cmentarz

Stary cmentarz

Stary Cmentarz to najpiękniejsza nekropolia w Tarnowie, powstała około 1790 roku w efekcie decyzji cesarza Józefa II, zakazującego dalszych pochówków w centrach miast. Miejsce wybrane na cmentarz położone było poza zabudową miejską, w dzielnicy Zabłocie. Już wkrótce, bo po roku 1800, otoczono go częściowo od północy i wschodu, falistym, późnobarokowym murem, który później rozwijano, wzorując się na pierwotnym kształcie. 

Najstarszy nagrobek należy do zmarłej w 1795 roku Anny Karoliny z Lubomirskich Radziwiłłowej. Natomiast najbardziej znanym jest kopiec powstańczy – ofiar powstania styczniowego z 1863 r. Na tabliczkach, które umieszczone są na kamieniach można przeczytać nazwiska bohaterów tamtych dni, a także oddział, do którego należeli i miejsce, w którym oddali życie. Po 28. latach od upadku powstania, społeczeństwo, na licznych mogiłach powstańców styczniowych, wzniosło kopiec z łamanych kamieni, a na froncie umieszczono herb z godłami Polski, Litwy i Rusi.

Przed kwaterą powstańczą stoi piękny pomnik nagrobny Rufina Piotrowskiego. Podążając główną aleją miniemy kaplicę książąt Sanguszków, ostatnich właścicieli miasta oraz wiele pięknych, w większości betonowych, pomników i kaplic. 

Na mapie nr 22.