Szlak pielgrzymkowy wokół Tarnowa

Szlak pielgrzymkowy wokół Tarnowa

 

Znane i chętnie odwiedzane miejsca kultu religijnego zataczają pętlę wokół Tarnowa, nie oddalając się od centrum dalej niż 30 km. 

Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie

to cel licznych pielgrzymek osób z całego świata. Wiele próśb składanych jest u stóp Matki Bożej, zarówno o zdrowie, jak i powodzenie w życiu codziennym, w nauce, pracy, małżeństwie. Szczególne prośby zanoszą osoby mające problemy ze wzrokiem. Tygodniowy odpust, zaczynający się co roku 1 lipca, gromadzi tysiące wiernych czcicieli Maryi.

Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej

ikona przedstawiająca Matkę Bożą z dzieciątkiem powstała na pamiątkę wydarzeń z września 1944 r., kiedy to Niemcy stoczyli z Pierwszym Batalionem 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej „Barbara” bitwę. Mimo blisko dziewięciokrotnej przewadze liczebnej okupanta, partyzantom udało się wymknąć z okrążenia. Chcący uniknąć śmierci mieszkańcy wsi schronili się w piwnicach. W stronę niemieckich żołnierzy wyszła matka z trójką dzieci i wizerunkiem Madonny. Osadnicy byli przekonani, że nikt nie rozstrzela bezbronnej matki i jej potomstwa. Niestety stało się inaczej. Spacyfikowana została wówczas cała wieś. Ucierpiał również wizerunek Maryi.
Kiedy przybyli tu dominikanie, a ojciec Jan Góra poznał tę historię, poprosił Małgorzatę Sokołowską o namalowanie obrazu Matki Bożej, który nawiązywałby to bolesnej historii. Tak powstało malowidło przedstawiające Najświętszą Panienkę trzymającą w objęciach Dzieciątko. Obie postacie zobrazowane na zielonym tle okrywa ciemnoniebieski płaszcz, a wokół Ich głów widoczne są złociste aureole.
W dniu 3 czerwca 1998 r., podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra papież Jan Paweł II nałożył na skronie Madonny i Zbawiciela skromne, złote diademy.

Dziś do Jamnej pielgrzymują ludzie chcący się zatrzymać, zamyślić i nabrać nowej, dobrej energii.

Sanktuarium Karoliny Kózki w Zabawie

Zabawa to stara rycerska wieś leżąca około 20 km od Tarnowa. Tam przyszła na świat Karolina Kózkówna, tam też rozegrał się dramat jej 17-letniego życia - uprowadził ją i zamordował w lesie rosyjski żołnierz. Od samego początku miejscowy proboszcz i ludzie nazywali to morderstwo męczeństwem i historia przyznała im rację. Śmierć Karoliny została uznana przez Kościół za oddanie życia w obronie wiary, a beatyfikacji dziewczyny dokonał Jan Paweł II w Tarnowie, 10 czerwca 1987 roku, podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny.

Lista Łask otrzymanych za pośrednictwem błogosławionej Karoliny Kózki jest coraz dłuższa, a jej postawa może być wzorem dla młodych w trudnym okresie dorastania.

W odporyszowskim Sanktuarium,

przed słynącym z łask obrazem Matki Bożej – Pani Powiśla, gromadzą się wierni z okolicznych parafii, ale także pielgrzymi z całej Polski. Znajdujący się w ołtarzu głównym obraz, przedstawiający Maryję z dzieciątkiem, został utrwalony w tutejszej tradycji jako obraz słynący z trzech objawień. Pierwsze miało dokonać się w 1572 roku, podczas napadu Kozaków i Tatarów na tutejszą okolicę. Mała garstka mieszkańców okolicznych wiosek uszła do lasu w Odporyszowie, gdzie stał dębowy krzyż. Modlącym się i proszącym o łaskę Odporyszowianom ukazał się na krzyżu obraz Matki Bożej. Polacy odczytali go jako znak i uderzyli na wroga odnosząc zwycięstwo. Drugie objawienie Matki Bożej miało miejsce w Odporyszowie podczas najazdu kozacko – tatarskiego w 1654 roku. Trzecie ukazanie się Matki Bożej miało miejsce podczas “potopu szwedzkiego”, kiedy to ludność odporyszowska szukając schronienia w wałach obronnych doznała objawienia, dającego im wolę walki. W końcu XVII w. na obraz nałożono kute w srebrze srebrne sukienki. Biskup Tarnowski Franciszek Lisowski koronował obraz 15.08.1937 r. W czasie II wojny światowej obraz ukrywano w podziemiach katedry w Tarnowie.

Co roku w sierpniu do sanktuarium w Odporyszowie wędruje pielgrzymka trzeźwości.