Ulica Wałowa

Ulica Wałowa

Ulica Wałowa w Tarnowie to deptak okalający Starówkę od północnej strony, zabudowany starymi kamienicami, szepczącymi historie ich właścicieli. Wędrując ulicą Wałową zaczynając od strony ul. Krakowskiej, miniemy Zakątek Łokietka, ławeczkę poetów, Salę Lustrzaną, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Półbasztę, pomnik Romana Brandstettera, który od wielu lat paląc fajeczkę opiera się o kamienicę, w której mieszkał, pomnik generała Bema wraz z muralem Panoramy Siedmiogrodzkiej, aż dotrzemy do ul. Lwowskiej, biegnącej na wschód.

Popularna Wałowa została wytyczona wzdłuż byłych wałów miejskich, których pozostałości przypominają o dawnym, obronnym charakterze miasta. W latach 1911 do 1942 roku przebiegała tędy linia tramwajowa, zlikwidowana w czasie niemieckiej okupacji. W okolicach numeru 12 możemy przysiąść na przystanku, którego nie ma.